MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI VÀ GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

Căn cứ quy định tại Nghị định 124/2020/ND-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại, hình thức của đơn khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 8 Luật khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại được thực hiện theo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

…, ngày… tháng … năm…..

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ………………………..(1)

Họ và tên người khiếu nại: …………………………………………………………………………..;

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………… (2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân …………. , ngày cấp ……,

nơi cấp:…………………… (3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: ………………………………………….. ;

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………… (4);

Khiếu nại về việc: ………………………………………………………………………………… (5);

Nội dung khiếu nại: ………………………………………………………………………………. (6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

 

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

 

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại cụ thể như sau: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

…, ngày… tháng … năm……

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người khiếu nại: ………………………………………………………………………… ;

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………… ;

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân …………….. , ngày cấp …………..,

nơi cấp:……………….

Họ và tên người được ủy quyền khiếu nại …………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….. ;

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân …………. , ngày cấp …………..,

nơi cấp:………………

Nội dung ủy quyền khiếu nại: ……………………………………………………………….. (1)

(Trong quá trình thực hiện việc khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền).

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

NGƯỜI ỦY QUYỀN
Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,
TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN(2)
(Chức danh, chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ủy quyền toàn bộ hay ủy quyền một số nội dung khiếu nại (trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền khiếu nại).

(2) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công chứng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ

CÔNG TY LUẬT TNHH SUNSHINE QUẢNG NINH

Địa chỉ: 457 Nguyễn Văn Cừ, p. Hồng Hải, tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Email: sunshinelawqn@gmail.com

Hotline: 0911.958.956

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • CÔNG TY LUẬT TNHH SUNSHINE QUẢNG NINH
  • Địa chỉ: Số 315 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  • Tổng đài tư vấn luật trực tuyến: 0911.958.956
  •  Email: sunshinelawqn@gmail.com
  • Giấy phép hoạt động: 22.07.0069/TP/ĐKHĐ Sở Tư pháp Tỉnh Quảng Ninh cấp.

MẠNG XÃ HỘI

0911 958 956