MẪU DI CHÚC MỚI NHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Tại Phòng Công chứng số…………tỉnh/ thành phố ………. (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng),

Tôi là (ghi rõ họ và tên):………………………………………………

Sinh ngày:……./……/…………….

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số:………….cấp ngày…../…../……..tại…

Hộ khẩu thường trú/tạm trú:

cùng vợ là Bà: ………………………………………..

Sinh ngày: …………../……………../……………

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số: …cấp ngày …. /…./…….. tại…

Hộ khẩu thường trú/tạm trú:

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) lập di chúc này như sau:

(Ghi rõ: Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản; Trong trường hợp có chỉ định người thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………

Trong trường hợp Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm nội dung sau:

Để làm chứng cho việc lập Di chúc, tôi (chúng tôi) có mời người làm chứng là:

Ông (Bà): 

Sinh ngày: .……/…../…………

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số: ……………cấp ngày …. /.…/.…… tại ………

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú).

Ông (Bà): 

Sinh ngày: .……/…../…………

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số: ……..cấp ngày …. /.…/.…… tại ………

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú). …

Những người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Nội dung trong bản Di chúc này là hoàn toàn do ý nguyện của tôi, được xác lập trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất cứ ai đe doạ, lừa dối hoặc cưỡng ép. Tôi đã đọc nội dung Di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chỉ vào Di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên và những người làm chứng.

Bản Di chúc này gồm có 03 (ba) trang, được lập thành 05 (năm) bản chính, có giá trị như nhau.

Người làm chứng (nếu có) Người lập di chúc

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ

CÔNG TY LUẬT TNHH SUNSHINE QUẢNG NINH

457 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Email: sunshinelawqn@gmail.com

Hotline: 0911.958.956

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • CÔNG TY LUẬT TNHH SUNSHINE QUẢNG NINH
  • Địa chỉ: Số 315 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  • Tổng đài tư vấn luật trực tuyến: 0911.958.956
  •  Email: sunshinelawqn@gmail.com
  • Giấy phép hoạt động: 22.07.0069/TP/ĐKHĐ Sở Tư pháp Tỉnh Quảng Ninh cấp.

MẠNG XÃ HỘI

0911 958 956