MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN MỚI NHẤT

CÔNG TY ……….

Số: …../BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Số: ……../2021/BB-TS

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Palama, số 158, tổ 7, khu 5, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,

I- Thành phần gồm:

1.BÊN GIAO TÀI SẢN (“Bên A”):

CÔNG TY ……..

Mã doanh nghiệp: ….

Địa chỉ: ….

Người đại diện theo pháp luật: ….

Chức vụ: ….

2. BÊN NHẬN TÀI SẢN (“Bên B”):

Ông/Bà: ……………………… Chức vụ: …………………

CMND/CCCD số: …………..do……………..cấp ngày…………..

Địa chỉ thường trú tại:

Nơi ở hiện nay:

Các Bên tiến hành bàn giao tài sản với nội dung cụ thể như sau:

II- NỘI DUNG

1.Bên A đã tiến hành bàn giao cho Bên B các tài sản theo bảng thống kê sau:

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Tình trạng Giá trị (đồng Việt Nam) Ghi chú
2.                             
Cộng:

2. Kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao này, các tài sản nêu trên do Bên B chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đảm bảo mục đích phục vụ công việc chuyên môn tại Công ty cổ phần Palama (cụ thể: ……). Bên B phải chịu trách nhiệm khi làm mất, hư hỏng, cháy nổ… các tài sản được bàn giao, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng.

3. Trong trường hợp, Bên B chấm dứt hợp đồng lao động với Bên A, Bên B phải tiến hành bàn giao lại các tài sản nêu trên cho Bên A trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Biên bản này lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau. Bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.

BÊN A                                        BÊN B

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ

CÔNG TY LUẬT TNHH SUNSHINE QUẢNG NINH

457 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Email: sunshinelawqn@gmail.com

Hotline: 0911.958.956

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • CÔNG TY LUẬT TNHH SUNSHINE QUẢNG NINH
  • Địa chỉ: Số 315 Lê Lợi, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  • Tổng đài tư vấn luật trực tuyến: 0911.958.956
  •  Email: sunshinelawqn@gmail.com
  • Giấy phép hoạt động: 22.07.0069/TP/ĐKHĐ Sở Tư pháp Tỉnh Quảng Ninh cấp.

MẠNG XÃ HỘI

0911 958 956